Landschappen met dijken, polders staan centraal in het werk van de 97-jarige Friese kunstschilder Jentsje Popma.