Landschappen met dijken, polders staan centraal in het werk van de 97-jarige Friese kunstschilder Jentsje Popma.

Agenda
ribbon
Huidige expositie

Jentsje Popma

za. 13 april 15:00 uur
za. 1 juni 17:30 uur

Naar expo